Birkebeineren Hotel & Apartments ("vi") respekterer ditt personvern, og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem
Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Vi behandler dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Når du fyller ut et forespørselsskjema, så danner informasjonen du gir oss utgangspunkt for det tilbudet/informasjonen vi sender deg. Hvis du sender en forespørsel, så vil dine personopplysninger (navn, telefonnummer, epost-adresse) ikke bli lagt inn i vårt bookingsystem (Protel) før du ønsker å bestille hos oss. Utfylte forespørselsskjemaer blir automatisk slettet fra databasen til nettsidene etter 30 dager.

Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Utlevering til tredjeparter
Vi har databehandleravtaler med de som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vi samarbeider med DMT AS som drifter våre nettsider, ref. www.dmt.no/databehandleravtale

Vårt interne bookingsystem Protel driftes av SystemPartner AS. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss.

Ubetalte fordringer blir oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?
Vi har tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller sett i forhold til de lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger bokføringsloven oss til å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Dersom du ber oss om det, så vil vi slette personopplysninger om deg med mindre vi har rettslig grunnlag eller lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Lenker
www.birkebeineren.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun www.birkebeineren.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider dersom du velger å se nærmere på lenkene til eksterne sider.

Rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigeringer eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål eller anmodning om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet,

Endringer
Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.

Spørsmål eller kommentarer
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på