Det er arrangement som har satt Lillehammer på kartet de siste 20 årene. Siden ilden ble slukket i 1994 har aktiviteten vært stor både sommer og vinter.

Visit Lillehammer har laget en oversikt over kommende arrangement av både sportslig og kulturell karakter. Se link www.lillehammer.com

YOG 2016