Birkebeineren Hotel & Apartments har vært en Miljøfyrtårnbedrift siden 2002. Vi ønsker med dette å oppnå god kvalitet på arbeidsforholdene og et forbedret arbeidsmiljø, samt bli enda bedre på avfallshåndtering, og vi vil være en bedrift som setter miljøet i fokus.

For mer informasjon, se 
MiljЫfyrtЖrn logo