Snøsprut og moro i Olympiaparken! Kjelken kobles direkte på heisen og du sitter på kjelken mens du blir dratt til topps. - Så setter du utfor så snøspruten står! 10 minutter å gå fra hotellet.

Se www.olympiaparken.no