Birkebeineren Hotel & Apartments har vært en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2002. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.Hotellet ønsker med dette å oppnå god kvalitet på arbeidsforholdene og et forbedret arbeidsmiljø, samt bli enda bedre på avfallshåndtering, og vi vil være en bedrift som setter miljøet i fokus her på Lillehammer.

For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se 
MiljЫfyrtЖrn logo